Projekty Služby Produkty Reference Školení Certifikáty Kontakty
English

Útvar školení a vývoje v oblasti tepelného zpracování svarů

Přehled aktuálních kurzů a seminářů

Seminář: Kvalifikace technologických postupů svařování
Seminář: 1. 11. 2016

Kurz: Pracovníci odpovědní za tepelné zpracování svařovaných spojů
– standardní úroveň (2. stupeň)

Kurz: 7. - 10. a 15. 11. 2016

Kurz: Pracovníci odpovědní za tepelné zpracování svařovaných spojů
– úplná úroveň (3. stupeň)

Kurz: 7. - 14. a 15. 11. 2016

Seminář: Technologie přivařování svorníků
Seminář: 11. 11. 2016

Seminář: Tvrdost svarových spojů
Seminář: 15. 11. 2016

Seminář: Požadavky na kvalitu ve svařování dle ČSN EN ISO 3834
Seminář: 1. 12. 2016

Seminář: Interní auditor kvality ve svařování dle ČSN EN ISO 3834
Seminář: 20. - 21. 1. 2017

 

V posledních letech je v oblasti tepelného zpracování (dále jen TZ) ze strany zákazníků, kladen velký důraz na kvalifikaci pracovníků, kteří v tomto oboru vykonávají pracovní činnost. Jsou vyžadovány certifikáty operátorů žíhacích zařízení, ale v minulosti bývala potíž v tom, že nebylo přesně definováno, jakým způsobem mohl pracovník certifikát obdržet, co musel absolvovat a jaké znalosti v daném oboru musel prokázat. Běžnou praxí bylo, že tyto certifikáty vydávali zaměstnavatelé svým pracovníkům, na základě zaučení ovládání a obsluhy žíhacího zařízení, které prováděl výrobce zařízení a následného absolvování „nějakého“ školení TZ. Tyto postupy byly však pochopitelné a to z jediného důvodu, že na českém trhu nikdo nenabízel akreditovaný kurz zaměřený na tuto konkrétní oblast.

Proto jsme ve společnosti Hutní montáže – Svarservis, s.r.o. vytvořili Útvar školení a vývoje v oblasti tepelného zpracování svarů (dále jen ÚŠV TZS), kde se již zabýváme vzděláváním a vývojem spojeným se svařováním a následným TZ. Úkolem ÚŠV TZS je zajistit, aby absolventi nabyli potřebné vědomosti k provádění tak specifické činnosti, jako je TZ k odstranění zbytkových pnutí vzniklých svařováním, obráběním, ohýbáním a podobně. Aby byla zajištěna vysoká úroveň výuky, tak se na přednáškách podílejí jak lektoři z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, tak odborníci z praxe. Prostory, konkrétně učebny a laboratoře jsou také nepostradatelnou součástí výuky proto, aby byl zajištěn komplexní efekt celého vzdělávacího programu. K těmto účelům nám slouží nová budova školicího střediska v Ostravě v areálu Svarservis Group, ve které se již pořádají kurzy „Pracovníci odpovědní za tepelné zpracování svařovaných spojů“ a podobně zaměřené kurzy, semináře a přednášky. V polovině roku 2014 jsme byli certifikování CWS ANB a stali jsme se ATB. Od té doby kurzem prošly necelé dvě desítky pracovníků, kteří už jen čekají na vystavení diplomu.

 

Po kliknut� se obr�zek zobraz� v p�vodn� velikosti. Po kliknut� se obr�zek zobraz� v p�vodn� velikosti. Po kliknut� se obr�zek zobraz� v p�vodn� velikosti.