Vývoj a výzkum financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Vývoj, inovace a realizace šesti-sekčního moderního žíhacího zdroje s výkonem až 96 KW s využitím polovodičových SSR relé.