Elektroohřevy potrubí, nádrží a výsypek topnými kabely

Technologické aplikace

 • elektroohřevy potrubních tras a armatur z oceli a plastů
 • elektroohřevy nádrží, zásobníků, výsypek a jiných uskladňovacích nádob
 • elektroohřevy velkých (volných) ploch
 • elektroohřevy technologických zařízení

Elektroohřevy proti zamrznutí a ochranné protinámrazové ohřevy

 • potrubí a nádrže pro požární vodu a jiná media procházející exteriéry proti zamrznutí
 • okapy, svody a vjezdy do budov, chodníky, parkoviště
 • protihlukové bariéry, stěny a opláštění hal

Elektroohřevy – temperování klidných i pohyblivých medií pro udržení teploty

 • zařízení v chemickém a potravinářském průmyslu, pro udržení viskozity tekutých látek
 • výsypky a skříně filtrů odlučovačů pro dosažení patřičné provozní teploty

Elektroohřevy v oblasti vyšších teplot pro zvýšení teploty medií

 • vysokorychlostní ohřevy těles turbín pro vyrovnání teplot v horní a dolní části jednotlivých sekcí

Provádíme:

 • elektroohřevy i v korozívním a výbušném prostředí
 • kombinované elektroohřevné systémy s nasazením samoregulačních i odporových topných kabelů
 • regulace topných okruhů samostatnými termostaty, regulátory a větší systémy řídicími jednotkami
 • projektování topných systémů vč. dodávky, montáže a výchozí elektro revize

Spolupracujeme s mnoha renomovanými výrobci topných kabelů a regulační techniky:

 • KABLO ELEKTRO
 • BARTEC
 • RAYCHEM
 • THERMON
 • DEKORON
 • BICC PYROTENAX
 • JUMO aj.

FotogalerieTepelné zpracování – předehřev a žíhání

Vysušování vyzdívek

Elektroohřevy potrubí, nádrží a výsypek topnými kabely

Poloautomatické přivařování spřahovacích, kotlových trnů a svorníků

Stavba a provoz stabilních a dočasných modulárních žíhacích pecí

Simulace teplotních polí

Opravy a servis žíhacích zařízení