Simulace teplotních polí

Numerické simulace ohřevů

Navržení a následné dodržení správného teplotního pole je zásadní pro úspěšné provedení tepelného zpracování. Metod návrhu optimálního teplotního pole může být několik. Od jednoduchých výpočtů přes experimentální metody až po sofistikované výpočty metodou konečných prvků. Aby nedošlo k nesprávně provedenému tepelnému zpracování, nebo dokonce k poškození materiálu není možné studovat pouze teplotu ohřívaného dílce na povrchu, nýbrž i ostatní hodnoty a materiálové vlastnosti v celém průřezu tepelně zpracovávaného tělesa. Toho lze dosáhnout právě pomoci numerických simulací v programech, které pracují na principu výpočtu parciálních diferenciálních rovnic. Pro získání relevantních výsledku je však důležité dosazení co nejpřesnějších hodnot a zadání správných okrajových podmínek.

Z důvodu zvyšování kvality služeb jsme se začali zabývat touto problematikou a v kooperaci s výzkumnými středisky provádíme výpočty a analýzy v oblasti ohřevů kovových materiálů. Výsledkem jsou konkrétní návrhy rozmístění topných prvků na ohřívaná tělesa s ohledem nejen na jejich složitost, umístění, použití, ale hlavně na správné a bezproblémové provedení tepelného zpracování.

FotogalerieTepelné zpracování – předehřev a žíhání

Vysušování vyzdívek

Elektroohřevy potrubí, nádrží a výsypek topnými kabely

Poloautomatické přivařování spřahovacích, kotlových trnů a svorníků

Stavba a provoz stabilních a dočasných modulárních žíhacích pecí

Simulace teplotních polí

Opravy a servis žíhacích zařízení