Reference

Tepelné zpracování prováděné elektroodporovým zařízením

 • HUTNÍ MONTÁŽE, a. s.
 • CBI Lummus, s. r. o.
 • ČKD Blansko Strojírny, a. s.
 • EUROMONT GROUP, a. s.
 • JINPO PLUS, a. s.
 • Liberecké kotlárny – Hölter, s. r. o.
 • STELMAR, s. r. o.
 • Škoda JS, a. s.
 • Technomont Frýdek-Místek, s. r. o.
 • VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s.
 • VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s.

Tepelné zpracování prováděné elektroodporovým zařízením

Tepelné zpracování prováděné spalováním plynu vysokorychlostními hořáky

Poloautomatické přivařování spřahovacích, kotlových trnů a svorníků

Vysušování vyzdívek vysokorychlostními plynovými hořáky

Doprovodné elektroohřevy povrchu, potrubí a výsypek nádrží