Certifikáty

ISO 9001 a ISO 45001

Certifikace systémů managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a certifikace systémů managementu BOZP dle ČSN ISO 45001 pro Hutní Montáže – Svarservis, s. r. o. a Svarservis Thermoprozess Cooperheat, s. r. o.

ČSN EN ISO 9001:2016

EN ISO 9001:2015 – EN

EN ISO 9001:2015 – DE

ČSN ISO 45001

ISO 45001:2018 – EN

ISO 45001:2018 – DE

Politika kvality a bezpečnosti práce

ISO 9001 a ISO 45001

Certifikace Škodou JS, a. s.

Certifikace pro poloautomatické přivařování spřahovacích kotlových trnů a svorníků

AD-2000 Merkblatt HP 7/1

CWS ANB – ATB No. 27