Certifikáty

ISO 9001 a OHSAS 18001

Certifikace systémů managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a certifikace systémů managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001 pro Hutní Montáže – Svarservis, s. r. o. a Svarservis Thermoprozess Cooperheat, s. r. o.

ČSN EN ISO 9001

ČSN OHSAS 18001

Politika kvality a bezpečnosti práce

ISO 9001 a OHSAS 18001

Certifikace Škodou JS, a. s.

Certifikace pro poloautomatické přivařování spřahovacích kotlových trnů a svorníků

AD-2000 Merkblatt HP 7/1

CWS ANB – ATB No. 27