Stavba a provoz stabilních a dočasných modulárních žíhacích pecí

Žíhání pomocí mobilních elektroodporových žíhacích jednotek je známá a často používaná technologie, která se uplatňuje v případě žíhání svarů menších dimenzí nebo i v případě větších těles, pokud „čas a peníze“ dovolí provádět např. obvodové svary velkých průměrů postupně po jednom vč. podélných svarů. Není-li možné větší tělesa žíhat mobilními „elektro“ jednotkami, nabízí se možnost umístit tyto tělesa do stabilních žíhacích pecí, které však mají limitované rozměry a většinou „nejsou právě tam, kde by je zrovna strojírenská nebo montážní firma potřebovala“.

Na výše naznačený problém nabízí firma Svarservis seriózní řešení, které by se dalo uvést jednoduše takto:

„Nehledejte složitou dopravu do vzdálených pecí, protože pec i s hořáky přijede za Vámi!“

Co to vlastně znamená? Disponujeme vysokorychlostními mobilními plynovými hořáky, které jsou opatřeny dvojstupňovou regulací, bezpečnostním systémem při zhasnutí plamene a externími výkonnými vzduchovými ventilátory. Tyto hořáky mají výkon max. 2,1 MW a dokážou spalovat zemní plyn, propan nebo propan butan. Důležité je dodat, že spalování vždy probíhá s min. 50 % přebytkem vzduchu, takže nedochází k nauhličení povrchu žíhaných těles.

Z těchto důvodů se nabízejí dva způsoby řešení:

První způsob aplikace je, že vytvoříme ze žíhaného tělesa jakousi dočasnou pec tím, že ho „zabalíme“ do tepelné izolace (samozřejmě předtím jsou nainstalovány termočlánky). Tato metoda je velmi rychlá a méně nákladná, ale lze ji použít jen u těles, která mají takový tvar, kdy po dočasném zaslepení většiny otvorů vytvoří jejich vnitřní prostor vlastní dočasnou pec. Horké spaliny z mobilního hořáku potom vstupují jedním otvorem dovnitř tělesa a druhým ven, ale obsluha hořáku musí udržovat v tělese mírný přetlak, aby zde bylo udrženo homogenní teplotní prostředí. Touto metodou není problém žíhat malá tělesa, ale i značně rozměrná tělesa.

Druhý způsob aplikace mobilních plynových hořáků je v součinnosti s lehkými, tepelně izolovanými panely vč. podpůrné modulové konstrukce pro tyto panely, které dopravíme k zákazníkovi. Tato konstrukce se používá v případě, že je nezbytné vytvořit dočasnou žíhací pec menších, ale i větších rozměrů např. 5m x 5m x 25m. U tohoto způsobu žíhání se hořáky zaústí do pece v čelní stěně – u delších pecí proti sobě v opačných rozích protilehlých stěn – u krátkých pecí stačí hořáky z jedné strany.

Fotogalerie

Kruhová pec

Pec ze žíhaného tělesa

Rohová pecTepelné zpracování – předehřev a žíhání

Vysušování vyzdívek

Elektroohřevy potrubí, nádrží a výsypek topnými kabely

Poloautomatické přivařování spřahovacích, kotlových trnů a svorníků

Stavba a provoz stabilních a dočasných modulárních žíhacích pecí

Simulace teplotních polí

Opravy a servis žíhacích zařízení