Název projektu: Stavební úpravy haly Svarservis – zvýšení tepelně technických parametrů objektu

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017282

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy ve společnosti Hutní montáže – SvarServiS, s.r.o.. Předmětem projektu je rekonstrukce stávající haly – instalace nového zdrojového tepla na vytápění, kompletní zateplení objektu, výměna části výplní otvorů a rekonstrukce osvětlení – s cílem zvýšit energetickou účinnost. Po realizaci projektu se výrazně sníží energetická náročnost objektu – dojde k celkovému snížení spotřeby energie na vytápění a k výraznému snížení tepelných ztrát.