Společnost SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. realizuje projekt financovaný z Evropského sociálního fondu zaměřený na vzdělávání svých zaměstnanců. Vzdělávacích aktivit se účastní 32 osob a 5 osob z nich je ve věku nad 55 let. Vzdělávací aktivity jsou zařazeny do skupiny měkkých a manažerských dovedností, účetních, ekonomických a právních kurzů a technického vzdělávání.