Doprovodné elektroohřevy povrchu, potrubí a výsypek nádrží

  • ArcellorMittal Ostrava, a. s.
  • DUST SERVICE, s. r. o.
  • Hutní projekt Frýdek-Místek, a. s.
  • ILD CZ, s. r. o.
  • ILD SK, s. r. o.
  • PRECHEZA, a. s.
  • SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a. s.

Tepelné zpracování prováděné elektroodporovým zařízením

Tepelné zpracování prováděné spalováním plynu vysokorychlostními hořáky

Poloautomatické přivařování spřahovacích, kotlových trnů a svorníků

Vysušování vyzdívek vysokorychlostními plynovými hořáky

Doprovodné elektroohřevy povrchu, potrubí a výsypek nádrží